تشخیص ترکیدگی لوله

مطالب اخیر

تشخیص ترکیدگی لوله
آبان/07

تشخیص ترکیدگی لوله:
شرکت خدمات فنی تهران با استفاده از تجهیزات مناسب و پیشرفته در کمترین زمان میتواند محل نشت لوله را شناسایی کرده و نیز دارای کادر مجرب برای تخریب و باز سازی های موضعی این چنینی برای خدمت رسانی به همشهریان با قیمت بسیار مناسب میباشد.